MySQL Community Server

MySQL Community Server

ฟรี
โปรแกรมระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์แบบโอเพนซอร์ส
คะแนนผู้ใช้
3.9  (136 คะแนน)
คะแนนของคุณ
คะแนน
3.0
โปรแกรมนี้ได้รับ 2 รางวัล
ที่เชื่อถือได้ ดาวน์โหลด ฟรี   341 MB
MySQL Community Server คือระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์แบบโอเพนซอร์ส. คุณสามารถปรับแอพพลิเคชั่นโค้ด, โครงสร้างฐานข้อมูล และการสืบค้นแบบพลวัตได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย. อีกทั้งยังสามารถตรวจสอบและปรับการตั้งค่า MySQL ที่จะช่วยปรับ, ประเมินและรักษาประสิทธิภาพการทำงาน.

สรุปทบทวน

ข้อดี

  • เครื่องเก็บข้อมูลแบบหลายตัว.
  • รองรับยูนิโค้ดบางส่วน.
  • การจำลองด้วยหนึ่งมาสเตอร์ต่อหนึ่งสเลฟ.

ข้อเสีย

  • ไม่สามารถแก้ไขจุดบกพร่องขั้นวิกฤตได้เป็นเวลานานในบางครั้ง.
  • MySQL 5.1 มีจุดบกพร่องที่ตรวจพบ 20 จุด.
  • ประสิทธิภาพการทำงานลดลงเมื่อใช้กับการทำคลังข้อมูล
ข้อมูลปรับปรุงเมื่อ: